Erasmus leven

Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:

Informatie op deze website

Delta Lloyd NV en haar dochtermaatschappijen, hierna te noemen 'Delta Lloyd', besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Delta Lloyd wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Delta Lloyd behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

De informatie die verstrekt wordt op deze website is van algemene aard, bedoeld om een ieder te informeren over Delta Lloyd en over de door haar ontplooide activiteiten en is uitdrukkelijk niet bedoeld als een persoonlijk advies in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Functioneren van deze website

Delta Lloyd garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Delta Lloyd is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het

verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie door Delta Lloyd of door u aan Delta Lloyd middels deze website of anderszins langs elektronische weg.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Delta Lloyd aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Delta Lloyd behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beƫindigen.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij Delta Lloyd of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Delta Lloyd.

Virussen

Delta Lloyd garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Cookiebeleid

Op deze website worden cookies gebruikt van Google Analytics. Via deze cookies krijgen wij inzicht in de effectiviteit van onze websites; waar mensen naar zoeken, of ze dat kunnen vinden, hoe lang ze op een website blijven, et cetera. Het is mogelijk dat uw online surfgedrag over meerdere sites te volgen is. Voorwaarde is wel dat de sites die u bezoekt ook Google Analytics gebruiken. Google kan vervolgens de aan u getoonde advertenties aanpassen aan de hand van deze verzamelde gegevens. Dit worden ook wel 'op surfgedrag gebaseerde advertenties' genoemd.

Mocht u hier geen prijs op stellen, dan kunt u zich op deze pagina afmelden. Op deze pagina vindt u alle grote aanbieders van dergelijke diensten. Let er wel op dat uw keuze alleen geldt voor de computer en browser waarmee u de site hebt bezocht. Indien u ook andere browsers of computers gebruikt, moet u uw keuze middels bovengenoemde link nogmaals vastleggen.